Servicii

Managementul Contractelor

Due Diligence

Punctul de pornire al oricăror servicii prestate în mod profesionist și responsabil pe un proiect în derulare este evaluarea detaliata (due diligence) a stadiul actual, a tuturor riscurilor la care este expus clientul, anticiparea costurilor și determinarea strategiilor pentru maximizarea șanselor de succes.

Evaluarea Riscurilor

Aceasta etapă este esențială pentru a preveni, minimiza, transfera sau pentru a accepta in deplină cunoștință riscurile unui proiect. De aceea noi evaluam nu doar riscurile contractuale, dar si cele relaționale/comerciale, implicațiile legale si financiare, atât individual cât și in corelarea și interdependența lor.

Revizuirea și elaborarea corespondenței contractuale și consiliere asupra acțiunilor ce se impun

În cadrul serviciilor noastre lunare de Management al Contractului, revizuim și elaborăm întreaga corespondență contractuală, anticipând potențiale strategii de ambele părți, cu scopul de a pune clientul nostru într-o poziție relativă cât mai favorabilă în apărarea drepturilor sale, atât în prezent, dar si în orice moment viitor pe perioada de derulare a contractului.

Identificarea Posibilelor Revendicări

În experiența noastră, clienții noștri sunt (și este foarte bine să fie așa!) concentrați pe procesul de implementare și construcție în sine, de aceea asistența lunară pe care o oferim în mod continuu pe durata derulării proiectelor permite identificarea dreptului de a revendica în timp real, oferindu-le totodată clienților noștri toate informațiile, datele și strategiile necesare pentru a putea lua deciziile corecte în cel mai scurt timp.

Grafice de Execuție – elaborare și monitorizare

Elaborarea Graficului de Execuție de bază (Program de Bază - PoW)

Încă de la începutul oricărui proiect, chiar de la stadiul de ofertare, asistăm clienții noștri în pregătirea Graficului de Execuție Inițial în mod corespunzător, asigurându-ne că toate activitățile sunt interconectate în mod logic, conform proceselor tehnologice și a celor mai bune practici din industrie, rezultând astfel un drum critic logic, real și corespunzător.

Alocarea Resurselor

Împreună cu echipa desemnată de clienții noștri, asigurăm o alocare corespunzătoare a resurselor fiecărei activități, atât ca tip, cât și ca număr.

Estimarea Bugetară / Flux de Numerar

Odată ce Graficul de Execuție conține toate resursele corect alocate, acesta devine o unealtă managerială pentru clienții noștri în estimarea, bugetarea și urmărirea realizării fluxului de numerar.

Monitorizarea Progresului

Toate elementele descrise anterior sunt actualizate în mod periodic conform realităților și necesităților proiectului, așa încât clienții noștri să aibă în orice moment în timp o imagine de ansamblu și să beneficieze în consecință de toate instrumentele necesare pentru a asigura succesul proiectului.

Managementul Variațiilor

Variații

Pe durata perioadei de execuție a oricărui proiect, inevitabil vor apărea, din varii motive, modificări ale cerințelor Beneficiarului și ale soluțiilor tehnice proiectate. Serviciile noastre de Management al Variațiilor cuprind evaluarea financiară, impactul modificărilor asupra Graficului de Execuție și asistență în procesul de actualizare a Obiectului Contractului cu toate implicațiile aferente.

Optimizare

Pe parcursul prestării tuturor serviciilor oferite de compania noastră, avem permanent în vedere analizarea posibilităților de optimizare a soluțiilor tehnice proiectate, precum și a procesului tehnologic, cu scopul de a oferi clienților noștri o perspectivă diferită de abordare, care poate conduce la economii de timp și/sau resurse.

Asistență Tehnică în Soluționarea Disputelor

Echipa de experți ai Infra Consulting Hub oferă asistență pentru evitarea, gestionarea și soluționarea oricăror dispute ce pot apărea pe durata unui proiect, dar serviciile noastre includ și asistență tehnică permanentă oferită clienților noștri și avocaților care îi reprezintă pe toata durata adjudecării (DAB, DAAB, DB, DRB, arbitraj local sau internațional, instanțe de judecată). Misiunea noastră se încheie numai atunci când clienții noștri încasează compensările obținute în conturile lor bancare și nicio secundă înainte de acest moment.

Avem privilegiul să lucrăm cu cei mai buni avocați și experți independenți din piața construcțiilor și putem oferi un sfat clienților noștri in alegere acestora, dacă este util.

Managementul Revendicărilor

Prevenirea Revendicărilor

Procesul de prevenire a Revendicărilor începe încă de la stadiul de pre-ofertare și negociere a contractului. Documentele contractuale, planificarea proiectului si obiectul contractului trebuie să detalieze în mod clar și neinterpretabil toți termenii de colaborare între părți, deoarece după momentul semnării și intrării in efectivitate a contractului, oportunitatea de a minimiza circumstanțele și riscurile generatoare de Revendicări, se reduce considerabil. Indiferent cât de echilibrat este un contract, riscul unei abordări părtinitoare va rămâne prezent, atât pe durata de implementare a proiectului, cât și mult după ce execuția va fi finalizată. De aceea, dacă revendicările nu pot fi evitate, noi suntem alături de clienții noștri pentru a ne asigura că își securizează dreptul de a revendica dintr-o poziție puternică și avantajoasă.

Evitarea Revendicărilor

Un obiect al contractului bine definit, drepturi si obligații împărțite într-un mod efficient și echilibrat între angajator si executant, vor ajuta fără îndoială la scăderea riscului de apariție a Revendiucărilor. Cu toate acestea însă, așa cum toți stim din practică, în realitate sunt foarte puține situațiile în care toate cele de mai sus se întamplă simultan și fiecare parte iși asuma toate responsabilitățile într-un mod etic si contractual. Din acest motiv, în cele mai multe cazuri, noi ne sfatuim clienții sa aibă o abordare proactivă în sensul evitării mai degrabă a circumstanțelor ce pot genera Revendicări, decât evitarea sau amânarea formulării Revendicărilor atunci când sunt îndreptățiți să le facă.

Comunicarea la timp, interpretarea corectă a contractului, precum si argumentarea corectă și transmisă conform contractului, pot ajuta partile sa evite procedurile lungi si costisitoare de soluționare.

Identificarea și Cuantificarea Revendicărilor

Imediat după identificarea unei Revendicări, analizăm în detaliu dreptul contractual si legal al clientului nostru de a formula o Revendicare, și totodată cuantificăm întârzierile și prelungirea duratei de execuție la care acesta este îndreptățit, precum și costurile adiționale aferente. În acest stadiu, vor fi aplicate cele mai adecvate metode de analiză a graficului de execuție și a drumului critic, pentru a determina întârzierile (Analiza Întârzierilor) și de calcul al costurilor aferente întârzierilor, dar și al costurilor generate de alte evenimente fără impact asupra duratei de execuție.

Soluționarea Revendicărilor

Soluționarea Revendicărilor este un proces gradual care se desfășoară diferit în funcție de prevederile contractuale, parcurgând diverse etape cum ar fi: negociere, mediere, adjudecare, arbitraj sau instanțe de judecata.

Infra Consulting Hub beneficiază de un parteneriat strategic cu case de avocatură prestigioase, cu rezultate notabile în soluționarea Revendicărilor în Curți Arbitrale locale sau internaționale și Instanțe de Judecată.